Motor Yenileme – Teknik Standartlar

Fransızca “Rectifier” kelimesinden Türkçe’ye “Rektifiye” olarak geçmiş olan bu kelimenin karşılığı ise “Düzeltme” anlamına gelmektedir. İngilizce diline de aynen dilimizde olduğu gibi Fransızca’dan geçen kelime “Rectify” olarak kullanılır ve onun da karşılığı “to correct” yani yanlış olan bir şeyi düzeltme anlamında kullanılmaktadır. Kısacası bu terim sadece motor için değil birçok farklı şey için kullanılabilir. Diğer taraftan özellikle rektifiye ile beraber bir de “Revizyon” kelimesi kullanılmaktadır. Revizyon da Fransızca “Revision” kelimesinden dilimize geçmekle beraber “yeniden gözden geçirip düzeltme” olarak kullanılmaktadır. Kısacası Rektifiye ve Revizyon kelimeleri hemen hemen aynı anlama gelmektedir ve her ikisi de kullanılabilir.

Bu arada İngilizce’de “Rectify” kelimesinin yanında ayrıca “Rebuild” yani Türkçe karşılığı olarak “Yeniden inşa etmek” anlamında kullanılan bir kelime daha yaygın olarak Amerikalılar tarafından kullanılır. Bu da dilimizdeki bir başka kullanım olan “Motor Yenileme” deyimini destekliyor. Aslında “Yeni” kelimesinin Türkçe bir kelime olduğu düşünülürse en doğrusu bu ifadenin kullanılması ancak Yenileme dediğimiz zaman da bir motoru oluşturan tüm parçaların değiştirildiği anlamına gelebilir. Yani motorda kısmı bir değişiklik yapıldıysa “Yenileme” kelimesi tam karşılık olmayabilir. Böyle bir durumda da “Kısmi Yenileme” ifadesi kullanılabilir.

Rektifiye ne zaman gereklidir?